Privacy leerling

Iedere leerling van Storm Opleidingen tekent automatisch bij een lesovereenkomst voor de volgende privacy voorwaarden.

Algemeen

Storm Opleidingen, gevestigd aan de Jan van Nassaustraat 14 te ‘s-Gravenzande, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hiermee willen wij transparante en heldere informatie overbrengen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van de leerling, zoals dit van belang is volgens de Algemene Verordening Beschermingsgegevens.

De privacy verklaring maakt onderdeel uit van onze Algemene voorwaarden en het gestelde in deze verklaring prevaleert daar waar relevant boven de Algemene Voorwaarden.

Contactgegevens

Geraldine Storm

Storm Opleidingen

Jan van Nassaustraat 14

2691 ‘s-Gravenzande

info@stormopleidingen.nl

Verwerken persoonsgegevens

Storm Opleidingen verwerkt je persoonlijke gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder volgt een overzicht wat wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Geslacht

– Geboortedatum

– E-mail adres

– Telefoonnummer

– Kandidaatsnummer

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, denk hierbij aan correspondentie en/of telefonisch of een profiel op onze website aanmaken.

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over minderjarigen, tenzij ouders/voogd hiervoor toestemming hebben gegeven. Storm Opleidingen kan helaas niet altijd de leeftijd controleren van de websitebezoeker. Wij raden de ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de internet activiteiten van hun kinderen. Indien u er toch van overtuigd ben gegevens te hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Geheimhouding

Storm Opleidingen zal alle verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen.

Welke doelen hanteert de rijschool met jouw gegevens

– Het afhandelen van jouw betaling

– Het verzenden van de door jouw opgevraagde informatie

– Je aanmelding voor rijlessen via de website

– Het verzorgen v.d. dienstverlening bij het CBR m.b.t. het aanvragen van tussentijdse toetsen en/of theorie en/of     praktijkexamens

– contactonderhoud via Whatsapp, mail of telefonisch

– Actuele wijzigingen actief doorgeven

– Naam en foto plaatsen op website na toestemming leerling (mondeling is prima)

Storm Opleidingen verwerkt de toepassingen zoals wettelijk is verplicht en nodig zijn voor belastingaangiftes.

 

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens

Storm Opleidingen bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk om doelen te realiseren die

nodig zijn waarvoor je gegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt.

 

Delen van persoonsgegevens

Storm Opleidingen verkoopt je gegevens niet aan derden, en verstrekt deze uiteraard niet indien nodig voor de overeenkomst of te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt dus een verzoek indienen over deze overdraagbaarheid.

Hoe beveiligen je persoonsgegevens

We nemen jouw bescherming serieus. We proberen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met : info@stormopleidingen.nl

Wijzigingen in de privacyverklaring

Het privacy beleid kan dan wel door wet of door gewijzigde omstandigheden gewijzigd worden. Zij worden dan zo spoedig als mogelijk kenbaar gemaakt.